Tu també ets clau: IMPLICA'T!

  • Qui som
  • Què pretenem
  • Com ho fem
  • Documentació
  • Projecte Entreveins
  • SICEI
  • Notícies
  • Contacte
Implica't
Servei de netejes
Newsletter
Butlletí de Clariana

Obre el nostre butlletí amb les últimes novetats

Últimes novetats...

Qui som...

La Fundació Privada Clariana és una organització sense ànim de lucre creada a finals de 1999, resultat d’una llarga vivència de les problemàtiques socials per part d’un grup de persones vinculades a l’entorn del teixit veïnal català.

Partim de la base que tota persona té dret a treballar en condicions dignes, suficients i adequades; perquè d’aquest dret depèn en gran part la possibilitat d’accedir a la resta de drets fonamentals: vivenda, educació, salut, cultura, seguretat social, jubilació, etc.

Per aconseguir aquest objectiu es fa imprescindible organitzar un conjunt de recursos al voltant d’aquestes persones de manera que amb el seguiment d’un itinerari adequat, l’ajuda, la formació i el treball protegit puguin estabilitzar-se social i laboralment. Per això, durant els darrers anys, la Fundació Privada Clariana en conveni amb associacions veïnals, ha desenvolupat el projecte social EntreVeïns-Veïnes i ha impulsat experiències d’economia social destinades a persones en risc o en situación d’ exclusió social.